עיצוב בית עסק עד 150 מ"ר.

  • עיצוב פנים טוטאלי (הריסת כל קירות הפנים ותיכנון השטח מחדש. תוכניות עבודה, כתב כמויות למכרז ופיקוח בשטח.