top of page

דירה‭ ‬שרכש‭ ‬זוג‭ ‬לאחר‭ ‬שאחרון‭ ‬הילדים‭ ‬יצא‭ ‬לדרכו‭. ‬ניסיוני‭ ‬מלמד‭ ‬שדירת‭ ‬שלושה‭ ‬חדרים‭ ‬מתאימה‭ ‬בדרך‭ ‬כלל‭ ‬לשלב‭ ‬זה‭ ‬של‭ ‬החיים‭ .‬החדר‭ ‬השלישי‭ ‬משלב‭ ‬אירוח‭ ,‬הלנת‭ ‬נכדים‭ ‬ועבודה‭ .‬גם‭ ‬במקרה‭ ‬זה‭ ‬נתבקשתי‭ ‬לעצב‭ ‬דירה‭ ‬נוחה‭ ‬ועדכנית‭ .‬הצבעונית‭ ‬נבעה‭ ‬בעיקר‭ ‬מציוריה‭ ‬המקוריים‭ ‬של‭ ‬בעלת‭ ‬הבית‭ ‬שנותנים‭ ‬לדירה‭ ‬אופי‭ ‬מיוחד‭. ‬התמונות‭ ‬קיבלו‭ ‬דגש‭ ‬באמצעות‭ ‬נישה‭ ‬מתאימה‭ ‬לכל‭ ‬אחת‭ ‬מהן‭ ‬ותאורה‭ ‬נסתרת‭ .‬למראה‭ ‬הנקי‭ ‬לא‭ ‬התאימו‭ ‬אריחים‭ ‬ולכן‭ ‬בחרתי‭ ‬למטבח‭ ‬טדלק‭) ‬סוג‭ ‬של‭ ‬טיח‭ ‬טבעי‭ ‬במראה‭ ‬מעונן‭ ‬נוח‭ ‬ותחזוקה‭ (‬בגוון‭ ‬צהוב‭ ‬חם‭ ,‬לצד‭ ‬התאורה‭ ‬הפונקציונלית‭ ,‬הוספתי‭ ‬תאורה‭ ‬דקורטיבית‭ ‬של‭ ‬האמן‭ ‬אילן‭ ‬מלכה‭ ,‬המשדרגת‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬חלל‭ ‬הכניסה‭ .‬כיוון‭ ‬שהזוג‭ ‬חי‭ ‬בגפו‭ ‬ואינו‭ ‬נוטה‭ ‬לארח‭ ,‬חדר‭ ‬השינה‭ ‬פתוח‭ ‬לגמרי‭ ‬לסלון‭ ‬והמקלחת‭ ‬בהמשכו‭ ‬שקופה‭ ‬אף‭ ‬היא. אכן‭ ‬תפיסה‭ ‬מרחיקת לכת של ״אופן ספייס״ המתאימה למעטים.‭

bottom of page