top of page

בניין בן מאה וחמישים שנה. השימור נעשה ברוח המקום. רצפת בטון מצויירת, הגובה המרשים של למעלה מחמישה מ’, לא נחצה בגלריה כדי להשאיר את רוח הבניין המקורי. קירות הפטיו נחשפו וחודשו, על דלתות הספרייה שעיצבתי הודפס שירה של ויסלבה שימבורסקה, האהובה על דיירי הבית: על אודות הנפש  בקצרה.

bottom of page