top of page

המרפסת בבית הזה הייתה מנותקת מהבית, הסרת הקירות וסגירת המרפסת באלומיניום, יצרה בית פתוח לגינה הנהדרת שלפנים רק הציצה פנימה. למטבח הישן הוספתי משטח עבודה מעץ אלון ואי לעבודה וישיבה. הקיר המפריד שבניתי בין המטבח לסלון הארון מדי, קיבל את השראתו מהריצוף במרפסת. שימו לב מה ניתן לעשות עם אוסף - השעונים שהיו המפוזרים בכל רחבי הבית ונאספו לאורך שנים בחמש יבשות, קיבלו מקום של כבוד על קיר בכניסה לבית. עשיתי זאת גם עם אוספים אחרים כמו פסלים אתניים, או אפילו סתם אוסף פילים מוזר, אבל כזה שאין לאף אחד אחר, רק לכם.

bottom of page