top of page
reka1_edited_edited.jpg

עיצוב בתים ודירות גדולות וקטנות

הריסת המצב הקיים, תכנון מחדש לפי הצרכים הספציפיים שלכם, המחשה תלת ממדית של הקונצפט, כולל בחירת חומרים וצבעים, פירוק לתוכניות עבודה וכתב כמויות, פיקוח על הביצוע וליווי ברכישות השונות.

תכנונו מחדש לפי הצרכים הספציפיים שלכם, המחשה תלת ממדית של הקונצפט, כולל בחירת חומרים וצבעים, פירוק לתוכניות עבודה וכתב כמויות, פיקוח על הביצוע וליווי ברכישות השונות.

ניתן לשנות את האווירה בבית, בהוצאות נמוכות, ע״י שינויים בחומרי הגימור, הדגשי התאורה, הגוונים על הקירות ותוספת אביזרים שונים.

בה אני נותנת רעיונות כיצד ניתן לעצב אחרת את הבית ברמת החלוקה הפנימית, בחירת חומרי הגימור, צבעוניות, מיקום תאורה + רשימת ספקים מומלצים. מתאים למי שמסוגלים לבצע את התהליך בעצמם.

פגישת ייעוץ ממצה של עד שלוש שעות

חידוש הבית ללא

שינויים במבנה

עיצוב מחדש

של חלק מהבית

עיצוב טוטאלי

של הבית

bottom of page